Merkinnät käyttäjältä Marke-Riitta Knuts

Uusi selkokielinen kuukausilehti täyttää media-aukon Vantaalla pysyvästi

Puhelin soi välittömästi ensimmäisen numeron ilmestyttyä – ”Selkovantaalainen on otettu riemulla vastaan”

Vantaan Sanomat on ryhtynyt kustantamaan uutta pitkään kaivattua selkokielistä kuukausilehteä, jossa kerrotaan paikallisista asioista, ihmisistä ja tapahtumista. Vantaalla asuvista lähes neljännes on vieraskielisiä. Heidän lisäkseen selkokieltä tarvitsevat erilaisten kognitiivisten rajoitteiden kanssa elävät ihmiset. Selkovantaalainen on Suomen ensimmäinen selkokielellä tehty paikallinen lehti. Tuorein numero ilmestyy lauantaina 19. marraskuuta. Koska lehti on saanut erinomaisen vastaanoton, Vantaan Sanomat vakinaistaa Selkovantaalaisen ja lehti ilmestyy ensi vuonna joka kuukausi.

Selkokielistä mediaa lähdettiin tekemään Vantaalle tunnistettuun tarpeeseen. Selkokielellä kerrottujen uutisten kohderyhmä on laajentunut merkittävästi. Eri tavoilla vammaiset ja esimerkiksi muistisairaat hyötyvät selkokielellä kirjoitetuista uutisista. Selkovantaalaisen kohderyhmään kuuluvat lisäksi ne paikalliset lukijat, joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi. Heitä on pelkästään Vantaalla kymmeniä tuhansia. Sisällön selkokielisyyden tarkistaa Selkokeskus.

– Kaikilla on oikeus päästä laadukkaan ja luotettavan journalismin äärelle. Jos uutiset ovat itselle vaikeasti ymmärrettävässä muodossa, ne jäävät helposti huomioimatta ja se lisää riskiä syrjäytyä ja jäädä ulkopuoliseksi, kiteyttää Omnipressin sisältöstrategi Tiina Parikka niitä lähtökohtia ja tavoitteita, miksi Selkovantaalaista lähdettiin toteuttamaan.

On tärkeää tietää, mitä omassa kotikaupungissa tai kaupunginosassa tapahtuu, sillä arki on paikallista. Selkovantaalaisessa pureudutaan juuri näihin paikallisiin asioihin.

– Olemme saaneet runsaasti positiivista palautetta Selkovantaalaisesta sekä uusilta lukijoilta että sidosryhmiltä. Palautteen pohjalta selkokieliselle kuukausilehdelle on tarvetta. Lukijamme ovat kokeneet lehden aiheet ja tapamme uutisoida paikallisista asioista mielenkiintoisina ja selkeinä, iloitsee Selkovantaalaisen päätoimittaja Mia Lindström.

Selkovantaalaisen merkitys ja tarve on osoittautunut suuremmaksi kuin ennakkoon odotettiin.

– Ensimmäinen Selkovantaalainen oli juuri ilmestynyt, kun sain soiton innostuneelta lukijalta. Hän halusi varmistaa, että saa Selkovantaalaisen varmasti myös jatkossa. Riemu oli suuri, kun hänen tarpeeseensa sopivaa mediaa on nyt saatavilla. Lukija kertoi, että lukihäiriön vuoksi hänen on työlästä seurata tavallista uutisvirtaa, kertoo Etelä-Suomen Median asiakkuusjohtaja Kim Qvick.

Vieraskielisten määrä kasvaa tulevaisuudessa. Kotoutumisen kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni tietää, miten yhteiskunnassa toimitaan. Jo tällä hetkellä noin 23 prosenttia Vantaan asukkaista on vieraskielisiä. Uuden lehden tavoitteena on saada lukijoikseen tämä alati kasvava kohderyhmä. Selkokielisellä medialla on siis vahvasti yhteiskunnallinen vaikutus. Vantaan kaupunki lähti ensimmäisenä ennakkoluulottomasti mukaan Selkovantaalaiseen sitoutumalla kiinteään mediatilaan lehdessä.

Jokainen tarvitsee selkokieltä jossain elämänsä vaiheessa

Joka kahdeksas suomalainen ja Suomessa asuva hyötyy helpotetulla kielellä välitetyistä sisällöistä. Selkokeskuksen tarvearvion (2019) mukaan selkokieltä tarvitsee Suomessa noin 650 000 – 750 000 henkilöä. Selkokielisen median tarve painottuu pääkaupunkiseudulle ja suurimpiin kaupunkeihin, joissa myös suomea vieraana kielenä puhuvien määrä on huomattavasti suurempi kuin muualla Suomessa.

On hyvä huomata, että jokainen tarvitsee selkokielistä uutisointia ja viestintää jossain elämänsä vaiheessa. Helposti ymmärrettävän uutisoinnin ja viestinnän merkitys korostuu erityisesti kriisitilanteissa.

Selkovantaalainen jaetaan ilmaiseksi koteihin Vantaalla ja sen voi lukea näköislehtenä Vantaan Sanomien verkkosivuilla osoitteessa vantaansanomat.fi. Lisäksi lehden voi noutaa Vantaan Sanomien noutopisteistä sekä Vantaan kaupungin osoittamista lisäjakelupisteistä, joita on esimerkiksi kirjastoissa sekä Vantaa-infoissa. Jakelupisteitä on näin ollen yhteensä noin 200.

Selkovantaalainen-lehden ensimmäinen numero ilmestyi lauantaina 22. lokakuuta, toinen numero ilmestyy 19. marraskuuta ja kolmas numero 17. joulukuuta. Ensi vuonna lehti ilmestyy kerran kuukaudessa. Erinomaisen palautteen ansiosta päätös julkaisemisen jatkamisesta vuonna 2023 on ollut helppo tehdä. Kotimaisena paikallismediatalona Etelä-Suomen Median tahtotila on laajentaa selkokielistä paikallismediaa myös muihin suurimpiin kaupunkeihin.

Selkovantaalaisen 19.11.2022 ilmestyvän numeron voi lukea täällä.

Lisätietoja:

Mia Lindström
päätoimittaja, Selkovantaalainen
p. 0400 133 954
mia.lindstrom@media.fi

Tiina Parikka
sisältöstrategi,
Omnipress Oy
p. 041 436 3678
tiina.parikka@media.fi

Kim Qvick
asiakkuusjohtaja,
Etelä-Suomen Media
p. 044 0202 008
kim.qvick@media.fi

Onko kyseenalaistamisen jalo taito tulossa takaisin?

Nykyään on huolestuttavan paljon epäselvyyttä siitä, mikä tieto on totta ja tutkittua – ja mikä taas ei. Mikä sisältö on journalistisin periaattein tuotettua, tarkistettua ja punnittua – ja mikä ei. Meille kaikille on helpointa kerätä omaa maailmankuvaamme täydentäviä tietoja; ihminen kun tykkää lukea ja jakaa niitä tiedonjyväsiä, jotka parhaiten palvelevat hänen omaa agendaansa ja mielipiteitään – joskus kritiikittömästikin.

 

Fake News – mikä on totta?

Yhdysvaltojen entinen presidentti Donald J. Trump teki meille kaikille palveluksen hokemalla medialle käsitettä ”fake news” – vapaasti suomennettuna väärennetyt uutiset. Trumpin lanseeraama käsite sai hänen kohdallaan monta ulottuvuutta ja kopsahti lopulta hänen omaankin nilkkaansa. Tänä vuonna Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut suuren yleisön tietoon myös ”deep fake” -videot. Niissä videon sisältö on väärennetty siten, että vain tarkkaavainen katsoja huomaa väärennöksen kuvasta – ellei sitten ole valppain mielin liikkeellä ja ymmärrä kysyä tärkeää kysymystä, onko tämä totta.

Itse uskon, että nimenomaan niiden medioiden, joiden sisällöt tuotetaan journalistisin periaattein, suosio tulee vain kasvamaan. Journalistiset periaatteet tarkoittavat muun muassa sitä, että faktat tarkistetaan useammasta toisistaan riippumattomasta lähteestä. Myös tosiasioiden, mielipiteiden ja sepitteen välinen ero sisällössä on tehtävä selväksi.

Trump, korona ja virallinen Venäjä ovat pitäneet viime vuosina huolen siitä, että suuri yleisö on keskimäärin valppaampana median äärellä. Niin nykyaikuiset kuin kasvava sukupolvi lukevat ja kuluttavat eri medialähteitä kriittisemmin.

 

Laatujournalismin kasvutrendi näkyy jo nyt Kansallisen mediatutkimuksen tuloksissa

Tätä trendiä voimme jo nähdä tuoreissa Kansallisen mediatutkimuksen luvuissa (KMT 2022). Helsingin Uutiset kasvatti painetun lehden ja digilehden lukijamäärää. Lehden kokonaistavoittavuus (printti + digi) on nyt 406 000 lukijaa ja digilukijoita Helsingin Uutisilla on 332 000.

Länsiväylä lähes tuplasi digilukijamääränsä 66 000 digilukijasta 105 000 digilukijaan, ja Länsiväylän kokotavoittavuus on 175 000 lukijaa. Tamperelaisen digilukijamäärä kasvoi 13 % ollen nyt 86 000 lukijaa. Tamperelaisen kokonaistavoittavuus on 188 000 lukijaa.

Tilattavista lehdistä erityisen hyvän tuloksen teki sanomalehti Keskisuomalainen, jonka digilukijamäärä on 188 000 lukijaa, jossa kasvua niin ikään reilut 13 %. Sanomalehti Keskisuomalaisen kokonaistavoittavuus on 253 000 lukijaa, joka sekin nousussa (reilut 4 %).

Mediatalo Keskisuomalainen hallitsee ilahduttavalla tavalla LAATU-journalismin valtakunnallista verkostoa: sen journalistiset mediat tavoittavat jo puolet suomalaisista aikuisista printissä ja digissä (KMT 2022). Ja kun digitaalisen ulkomainonnan kanavat otetaan mukaan, tavoitamme peräti 71 % koko Suomen väestöstä (Kantar 2022).

 

Laatuympäristö on turvallinen mainostajalle

Seura tekee kaltaisekseen, sanotaan. Sama pätee markkinointiin. Se, missä yhteydessä ja ympäristössä brändisi huomataan, heijastuu suoraan itse brändimielikuvaan. Asiasta on puhuttu jo kauan, mutta journalistisesti hyvässä kunnossa olevan mediatuotteen tärkeys mainosympäristönä on noussut nyt arvoonsa.

Kun eri medialähteitä luetaan ja kulutetaan kriittisemmällä silmällä, myös brändimarkkinoinnin nikkarit katsovat tarkemmin, missä näkyvät ja missä eivät. Onko aivan sama, ketkä brändisi näkevät ja missä yhtälössä, vai valitsetko brändimielikuvaasi nostavan laatuympäristön?

 

Halo-efektiä brändillesi

Kun mediasisällöt ovat luotettavia, heijastuu luottamus ja laatu suoraan ilmoittajan brändiin – puhutaan Halo-efektistä. Tähän markkinoijien ja mainostajien kannattaa kiinnittää erityisen paljon huomiota nyt ja tulevaisuudessa. Halo-efektiä on saatavilla, kunhan vain valitset oikein.

Mediatalo Keskisuomalaisella on 100 laatumediaan läpi Suomen, joiden jatkuvasti kehittyvät monikanavaiset mediaratkaisut tarjoavat markkinoijalle nyt ja tulevaisuudessa laadukkaan, turvallisen ja toimivan mediaympäristön näkyä ja kasvattaa omaa liiketoimintaa. Voimme siis puhua samassa lauseessa sekä massoista sekä laadusta.

 

Saisiko olla tavoittavia kampanjoita ja Halo-efektiä brändillesi? Ota ihmeessä yhteyttä, niin kerron lisää!

Juuso Rönkkö
myyntijohtaja
Länsiväylä, Etelä-Suomen Media
Mediatalo Keskisuomalainen
puh. 040 186 4828
email juuso.ronkko@media.fi

REKRY 2022 -messut Järvenpään Aino Areenalla 4.10. – Messulehti nyt julkaistu!

Uudenmaan suurin rekrytapahtuma REKRY 2022 Työelämä & Koulutus -messut valtaavat Järvenpään Aino Areenan 4.10.2022 klo 10-18. Messulehti on nyt julkaistu! Tutustu näytteelleasettajiin ja messuohjelmaan jo nyt.

Lämpimästi tervetuloa inspiroitumaan omata tulevaisuudestasi, urastasi ja osaamisestasi.

Lisätiedot

REKRY 2022 Järvenpää -kotisivut

REKRY 2022 Järvenpää -Facebook-tapahtuma

Haemme mediamyyjää

Oletko nopeilla hoksottimilla ja vikkelillä jaloilla varustettu B2B-myyjä, joka syttyy kaupanteon tuomasta energiasta? Tunnetko Itäisen Uudenmaan alueen kuin omat taskusi? Etelä-Suomen Media etsii myyntitiimiinsä mediamyyjää, joka siivittää myynnin kasvuun. Tämä voi olla sinun hetkesi!

Tehtävänkuva ja vastuualueet:

Etelä-Suomen Median mediamyyjänä astut itäisen Uudenmaan ja alueella toimivien paikallismedioiden (Sipoon Sanomat, Loviisan Sanomat, Sanomalehti Uusimaa & Pyhtäänlehti) brändilähettilääksi B2B-myynnin puolelle.

Tunnet itäisen Uudenmaan alueen tehden aktiivista myyntityötä niin nykyisille kuin uusille asiakkaillesi. Olet tärkeä päivittäinen kontakti: tehtävänäsi onkin kuunnella asiakkaiden tarpeita tarkalla korvalla, ymmärtää heidän liiketoimintaansa ja sen kasvumahdollisuuksia sekä tarjota näitä edistäviä, yksilöllisesti rakennettuja monimediaratkaisuja. Työ hoituu niin puhelimitse, viestitse kuin kasvotusten, joten hurmaat asiakkaat vuorovaikutustaidoillasi kanavasta riippumatta.

Mediamyyjänä menestyy parhaiten ennakkoluuloton ja rohkea B2B-myynnin osaaja, jolla on erinomainen paineensietokyky ja nopeat hoksottimet. Sinulta löytyy kokemusta aktiivisesta uusasiakashankinnasta ja osaat hahmottaa asiakastasi parhaiten palvelevan ratkaisun. Ymmärrät liiketoimintaa ja haluat olla mukana luomassa vipinää asiakaskenttään. Työkavereiksesi saat joukon alan ammattilaisia osana Etelä-Suomen Median paikallisia mediabrändejä. Työ on liikkuvaa, joten oma auto on ehdoton.

 

Mitä sinä tuot mukanasi Etelä-Suomen Medialle:

 • Näyttöjä menestyneestä B2B-myynnistä
 • Kokemusta aktiivisesta uusasiakashankinnasta sekä reipasta otetta ensiluokkaiseen asiakastyöhön
 • Paikallistuntemusta Itäisen Uudenmaan alueelta
 • Myynnillistä ja rohkeaa asennetta – uskallat heittäytyä!
 • Loistavaa paineensieto- ja organisointikykyä nopeiden hoksottimien kera
 • Hyvää kirjallista ja suullista ilmaisua niin suomeksi kuin englanniksi. Ruotsinkielen hallinta on myös eduksi.

 

Mitä saat hypätessäsi Etelä-Suomen Median matkaan:

 • Vakavaraisen ja menestyneen yrityksen työnantajaksesi
 • Vakituisen myyntiroolin B2B-myynnin ytimessä, jossa pääset tekemään tulosta
 • Innostavan ja kannustavan tiimin sekä esihenkilön
 • Asiakaskunnan arvostaman brändin ja sen kasvavat palvelut myytäväksesi
 • Kattavan perehdytyksen tuotteisiin ja palveluihin
 • Motivoivat ansaintamahdollisuudet (kiinteä + provisio)

 

Nyt on sinun hetkesi lähteä mukaan kasvutarinaan!

 

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi 9.10.2022 mennessä PDF-muodossa Helmitehtaan HR-järjestelmän kautta.

Lisätietoja tehtävästä antaa

Aino Kiuru
numerosta +358 40 589 9255 tai sähköpostilla aino@helmitehdas.fi

Huomioithan, että emme vastaanota hakemuksia sähköpostitse.

 

Helmitehdas >>

Jätä hakemus >>

 

Lisääthän hakemukseen palkkatoiveesi. Työ alkaa sopimuksen mukaan syksyllä 2022.

 

Tämän rekrytointitoimeksiannon suorittaa Helmitehdas Oy. Valittu työnhakija työllistyy Etelä-Suomen Media Oy:lle.

Yhdessä olemme enemmän

Etelä-Suomen Median myyntitiimi on organisoitu uudelleen. Uudistus valjastaa monipuolisen osaamisen mainostaja-asiakkaidemme käyttöön. Näin pääsemme aitoihin monikanavatoteutuksiin, jotka nostavat mediaratkaisut tuloksellisesti ja laadullisesti uudelle tasolle.

Mitä se monikanavaisuus sitten oikein tarkoittaa? Se on kampanjan pyörittämistä digissä, digitaalisen ulkomainonnan kanavissa, printissä ja sosiaalisen median kanavissa samaan aikaan. Lisäksi kampanjassa voi hyödyntää suorajakelua, tutkimusta ja sisältömarkkinoinnin keinoja. Jokaisella kanavalla on omat erityisominaisuutensa ja valttinsa. Asiakas saa kaikkien kanavien hyödyt parhaiten irti, kun kampanjan suunnittelussa on mukana kunkin kanavan kokenut asiantuntija.

Polkua pitkin menestykseen

Myyntitiimin uudelleen organisoiminen on aloitettu Helsinki-Vantaan myyntiyksiköstä. Helsingin ja Vantaan alueelle mediaratkaisuja luoneet ovat lyöneet hynttyyt yhteen ja rakentavat jatkossa kanavakohtaiset rajat ylittäviä mediaratkaisuja – aitoa monikanavaisuutta, jossa kunkin kampanjan kaikki osa-alueet tuottavat asiakkaalle hyötyä jokaisessa valitussa kanavassa parhaalla mahdollisella tavalla.

Helsingin ja Vantaan tiimien yhdistyminen takaa riittävät resurssit kehittää monikanavaisia ratkaisuja ja asiakaspalvelun laatua sekä lisätä kommunikointia asiakkaan ja myynnin asiantuntijoiden välillä. Mitä paremmin asiantuntijamme ymmärtävät asiakkaan tavoitteet, toiveet ja tarpeet, sitä parempia ja toimivampia kampanjakokonaisuuksia pystymme tuottamaan.

Asiakas on siis aidosti keskiössä, ja kaikki tekeminen on vahvasti asiakaslähtöistä. Kun asiakas menestyy, me menestymme. Ja tätä myynnin, ostamisen ja menestymisen polkua rakennamme yhteistuumin, vakaasti ja kunnianhimoisesti.

 

Monta lamppua yhdessä loistaa kirkkaammin kuin yksi yksinäinen

Kun eri osa-alueiden asiantuntijat kokoavat voimansa, saadaan enemmän kuin osien summa. Yhdessä sparrataan, jaetaan kokemusta, innostutaan ja ylletään ennen näkemättömään ja kokemattomaan. Tämä ajatus on myynnin osaajiemme uudelleen organisoitumisen takana. Yhdessä olemme enemmän, niin se vain on.

Uusi tiimiytyminen tehostaa työntekoamme sisäisesti ja tuottaa uusia, luovia, monipuolisia mediaratkaisuja. Erityisen iloisia olemme siitä, että tämä parannus sataa runsaana asiakkaittemme laariin, ja rakentaa tietä kohti uusia menestystarinoita.

 

Millaisia tavoitteita sinulle on – mitä haluat saavuttaa? Rakennetaan polku sinne – yhdessä.

Eveliina Mikkola
Myyntijohtaja
puh. 040 549 0398
sposti eveliina.mikkola@media.fi
Helsingin ja Vantaan mediamyynnin tiimi

Syksy sytyttää tähdet ja led-taulut

Vielä on kesää jäljellä, mutta syksy alkaa jo siintää horisontissa. Kun päivä pikkuhiljaa lyhenee ja illat hämärtyvät, syttyvät mainonnan kirkkaimmat tähdet eli DOOH-taulut uuteen loistoon. DOOH-verkostomme motto on ”Liikkuvan ihmisen digitaalinen media”: se tavoittaa kuluttajat siellä, missä he liikkuvat.

Digitaalinen ulkomainonta eli DOOH (digital out of home) on loistava mahdollisuus lisätä oman kampanjan näkyvyyttä ja tehoa. DOOH-verkostomme laajenee koko ajan ja antaa jatkuvasti uusia vaihtoehtoja tavoittaa erilaisia kohderyhmiä tehokkaasti. Tänä vuonna valmistunut Kantarin tekemä medioidemme yhteistavoittavuustutkimus avaa meille uutta tietoa ja tarkempaa dataa tavoitettavuuksista. Tätä kautta pystymme tarjoamaan entistä toimivampia ratkaisuja asiakkaidemme käyttöön.

 

Tavoita nuoret aikuiset tehokkaasti – yhdellä medialla

Digitaalisen ulkomainonnan verkostomme keskittyy kolmeen päämediaan. Julkiseen liikenteeseen bussien sisälle rakennettuihin näyttöihin, joita on muun muassa HSL-runkolinjat pääkaupunkiseudulla, Nysse Tampereella ja Föli Turussa sekä Onnibus kaukoliikenteessä. Lisäksi verkostoon kuuluvat Neste-liikenneasemien mittarinäytöt sekä BigOne-ledtaulut vilkkaiden teiden varsilla. Tästä kokonaisuudesta saamme laadukkaat kattavat vaihtoehdot, joilla täydentää monikanavaisen kampanjan tavoittavuutta. Digitaalisen ulkomainonnan erityisenä vahvuutena on, että se tavoittaa tehokkaasti nuoret kuluttajat erilaisessa ympäristössä. Kantarin tutkimuksen mukaan kaikissa DOOH-medioissamme korostuu alle 35-vuotiaiden ikäryhmä, joka on monessa kohtaa ollut hankala ikäryhmä tavoittaa perinteisten medioiden kautta.

 

Paikallisesti, valtakunnallisesti, oikea-aikaisesti

Digitaalisen ulkomainonnan ratkaisumme tarjoaa asiakkaalle monipuolisen ja kokonaisvaltaisen mahdollisuuden suunnitella markkinoinnin paketteja aina kulloistenkin tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Digitaalisen ulkomainonnan monimuotoisuus ja skaalautuvuus on yksi sen tärkeimmistä vahvuuksista.

Verkostomme on rakennettu ei pelkästään valtakunnallisia paketteja ajatellen vaan myös alueellisesti tai esimerkiksi ajallisesti kohdennettuihin vaihtoehtoihin. Mikä olisikaan tehokkaampaa kuin taktisen mainonnan tueksi bussi-, liikenneasema- sekä BigOne-mainonnan kohdentaminen esimerkiksi yrityksen lähialueelle. Tai vaikkapa ravintola voi houkutella nälkäisiä lounasaikaan hetkeen sopivalla viestillä ja tämän jälkeen, viesti muuttuu lennosta tukemaan esimerkiksi afterworkkia tai pöydän varaamista illaksi. Mahdollisuuksia on lähes rajattomasti!

 

Sytytä oma tähtesi loistamaan!

Syksy ja pimeä aika antavat digitaaliselle ulkomainonnalle lisää buustia, kun led-taulut tuovat valoa tähän karun Pohjolan ihanaan aikaan. Sytytä oma ”tähtesi” loistamaan entistä kirkkaammin, myös digitaalisilla pinnoilla.

Ota yhteyttä – luodaan monikanavainen kampanja juuri sinun tavoitteitasi palvelemaan!

Sami Vehviläinen
DOOH-myyntijohtaja, Etelä-Suomen Media Oy
040 867 9687

 

Digitaalinen ulkomainonta pähkinänkuoressa:

 • Digitaalinen ulkomainonta = näyttötaulut busseissa, liikenneasemilla ja BigOne-jättitauluilla
 • Yli 2500 digitaalista näyttöä tarjoaa yhden Suomen monipuolisimmista DOOH-verkostoista.
 • Tavoita kohderyhmäsi siellä, missä he liikkuvat. Ja kohdenna viestisi ajan, paikan tai vaikkapa sään mukaan!
 • Digitaalinen ulkomainonta on ohittamaton mainospaikka.
 • Saat jakamattoman huomion.
 • Jättinäytöt sijaitsevat lähellä ostopaikkaa.
 • Mainonta erittäin tehokkaasti kohdennettavissa ajan, paikan tai vaikkapa sään mukaan!
 • Kirkkaat, suuret ja laadukkaat näytöt ja mahdollisuus video- tai still-mainontaan.
 • Näyttömedian äärellä ollaan pitkään.
 • Jätä pitkä muistijälki.

 

Kokonaistavoittavuus*

yli 15-vuotiaat kuluttajat

 • Uudellamaalla 86 %
 • Helsingissä 84 %
 • Espoossa 86 %
 • Vantaalla 85 %
 • Tampereella 90 %

*Kantar 2022

Etelä-Suomen Media mukana monipuolistamassa lasten ja nuorten työelämäkokemuksia

Oppilaiden tekemä mainos Yrityskylä Espoossa

Etelä-Suomen Media on ollut jo kahdeksan lukuvuoden ajan Yrityskylä Espoon yhteistyökumppani. Talous ja nuoret TATin Yrityskylät tutustuttavat lapset ja nuoret elämyksellisesti työelämään konkreettisten työkokemusten kautta. Työskentely koulupäivän ajan Yrityskylässä avaa lapsille ja nuorille sitä, miten yhteyskunta toimii, millaisia rooleja yrityksillä ja työntekijöillä on työelämässä ja yhteiskunnassa sekä antaa ensikäden tuntumaa, millaista on työskennellä vaikkapa lehden toimittajana, pankinjohtajana tai henkilöstön rekrytoijana. Etelä-Suomen Media on Yrityskylässä mukana neljän mediansa kautta: Aamupostin, Länsiväylän, Nurmijärven Uutisten ja Vihdin Uutisten.

”Meidän tavoitteenamme Talous ja nuoret TATissa on, että jokainen nuori innostuu työelämästä, oppii hallitsemaan omaa talouttaan ja tahtoo toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä,” kiteyttää Talous ja nuoret TAT toimitusjohtaja Jenni Järvelä lukuvuoden 2021-2022 lukuvuosiraportissa. Etelä-Suomen Media haluaa olla mukana tuottamassa työelämäkokemuksia lapsille ja nuorille ja tukemassa Talous ja nuoret TATin arvokasta työtä. Yhteistyön tulokset ja erityisesti lasten ja nuorten kokemukset Yrityskylästä ovat erittäin positiivisia. Yrityskylä-päivä rakentaa tutkitusti lasten ja nuorten käsitystä työelämästä ja yhteiskunnasta sekä vaikuttaa positiivisesti suhtautumiseen muun muassa yrittämiseen.

TATin yrityskylään osallistui lukuvuonna 2021-2022 aikana ympäri Suomen 51 522 kuudesluokkalaista ja 43 149 yhdeksäsluokkalaista. Yrityskylä Espoon toimintaan osallistui 5720 kuudesluokkalaista ja 5130 yhdeksäsluokkalaista. Yrityskylä Espooseen tulevat oppilaat Espoosta, Inkoosta, Kauniaisista, Kirkkonummelta, Lapinjärveltä, Loviisasta, Nurmijärveltä, Siuntiosta ja Vihdistä. Ensi lukuvuonna tähän joukkoon liittyy myös Sipoo. Lukuvuoden kohokohta oli se, että lähes kaikki alueen oppilaat pääsivät toteuttamaan Yrityskylä-vierailun paikan päällä. Koronan vuosi kyläpäiviä on toteutettu viime vuosina myös omilla kouluilla.

 

”Yhdessä kaikki sujuu paremmin”

Etelä-Suomen Mediassa työskennelleet kuudesluokkalaiset antoivat kyläpäivästään seuraavaa palautetta:

”Paljon kivoja tehtäviä, lehden teko oli erilaisempaa kun luulin”

”Mieleen jäi, että lehden kirjoitus ei ole niin helppoa kuin luulin ja yllätyin positiivisesti kuinka kiva oli päätoimittajan työ.”

”Opin, että toimittajan työssä pitää tehdä paljon yhteistyötä muiden kanssa.”

”Tärkein asia jonka opin oli se, että kaikkea ei voi tehdä yksin. Sillä yhdessä kaikki sujuu paremmin.”

”Att vara chef är roligt men kanske lite stressigt”

”Man måste göra tidningarna ganska snabbt”

 

Nuorten tulevaisuusraportti kertoo, miten nuoret näkevät heitä odottavan työelämän

Kuva: Yrityskylä/Talous ja nuoret TAT, Iiro Rautiainen

Talous ja nuoret TAT luotaa nuorten työelämäodotuksia TAT Nuorten tulevaisuusraportilla. Toukokuussa 2022 julkaistusta raportista käy ilmi, että

 • Nuoret tahtovat yhdenvertaisen ja turvallisen työelämän – pelko työelämän kuormittavuudesta on selkeästi kasvussa verrattuna aiempiin vuosiin.
 • Kotitaustan vaikutus nuorten koulutusvalintoihin on pysäyttävän suuri.
 • Alueelliset erot kesätöihin hakeutumisessa ovat huomattavia. Suurimmat erot näkyvät Helsingissä ja Uudellamaalla, missä nuorista ainoastaan 56 % kertoi hakevansa kesätöitä, kun muun Suomen osalta vastaava luku on noin 70 %.

Lähde: TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2022 (N=6397)

 

TOP 5 tärkeimmät tekijät tulevaa alaa valitessa

 • 88 % Kohtuulliset työajat sekä turvallinen ja viihtyisä työympäristö.
 • 87 % Hyvät työkaverit ja johtajat.
 • 87 % Kiinnostavat työtehtävät.
 • 85 % Mahdollisuus hyödyntää omaa osaamistaan mahdollisimman paljon.
 • 85 % Hyvä palkkaus.

Vähiten tärkeänä työelämässä nuoret pitävät mahdollisuutta tehdä etätöitä vapaasti.

TAT Nuorten tulevaisuusraportin julkistamistilaisuudessa nostettiin esiin, että jokainen aikuinen on oma lähipiirinsä vaikuttaja, miten lapset ja nuoret näkevät työelämän. Sillä miten puhumme lapsillemme ja nuorillemme työelämästä ja työstä on valtavasti merkitystä.

Stefan Holmström on Loviisan Sanomien uusi päätoimittaja

Stefan Holmström (54) on valittu Loviisan Sanomien uudeksi päätoimittajaksi. Hän seuraa tehtävässään 25 vuotta päätoimittajana toiminutta Arto Henrikssonia, joka siirtyy osittain eläkkeelle ja yrittäjäksi. Holmström on Åbo Underrättelser -lehden toimittaja ja pääkirjoitustoimittaja, joka on työskennellyt aiemmin Loviisassa Östra Nylandin toimittajana ja päätoimittajana sekä muun muassa Porvoossa Borgåbladetin päätoimittajana.

Stefan Holmström aloittaa työt Loviisan Sanomissa 13.6.2022. Päätoimittajien vaihdinvaihto tapahtuu 1.8. 2022.

Arto Henriksson on mediatalo Keskisuomalaiseen kuuluvan Etelä-Suomen Media Oy:n palveluksessa 17.9.2022 saakka, jolloin hän täyttää 61 vuotta. Hän jatkaa sen jälkeen Loviisan Sanomien kolumnistina sekä tekee striimausten ja videoiden tuotantoa freelancerina.

 

Lisätietoja antaa:

Sisältöjohtaja Joonas Romppanen
Puh. 040 513 7715
Sähköposti joonas.romppanen@media.fi

 

Kuva: Mika Mykkänen

Oletko sinä etsimämme sisältöpäällikkö?

Sisältöpäällikkö

Syyhyävätkö sormesi päästä kehittämään uutta? Haemme visionääristä sisältöpäällikköä analysoimaan ja kehittämään verkkomediaamme. Etsimällämme henkilöllä on rautaista verkko-osaamista, ammatillista kunnianhimoa sekä vahvoja työnäyttöjä datan, analytiikan ja sisältöjen kehittämisen parissa.

Tärkeimpiä tehtäviäsi sisältöpäällikkönä ovat sisältöjen optimoiminen, tulosten analysoiminen ja analytiikkaan perustuvien kehityssuunnitelmien laatiminen. Haemme osaajaa, joka sparraa niin toimituksia kuin johtoryhmääkin asettamaan ja saavuttamaan kunnianhimoisia tavoitteita. Roolissa on tärkeää hahmottaa mediaa kokonaisuutena loppukäyttäjän näkökulmasta, missä uutiset, mainokset, videot, viihde ja muut sisällöt ovat kaikki osa samaa lukijakokemusta ja -palvelua journalistiikan rajat ja eettinen koodisto säilyttäen.

Työssäsi pääset kehittämään tekemistämme lehtiin, verkkoon ja someen kiinnostavilla, uusilla ja tavoitteellisilla tavoilla yhdessä toimitusten kanssa. Verkko- ja analytiikkaosaamisesi tukee myös Etelä-Suomen Median muiden toimintojen, erityisesti kuluttajamyynnin ja markkinoinnin, työtä ja tavoitteiden täyttymistä. Osallistut lisäksi Mediatalo Keskisuomalainen -konsernin yhteisiin hankkeisiin.

Katso rekryvideo >>

Odotamme sinulta:

 • tunnet journalismin ja toimittamisen lainalaisuudet
 • olet kehittämishaluinen ja -kykyinen verkon asiantuntija
 • hallitset datan ja analytiikan käsittelyn sekä kehityssuunnitelmien rakentamisen niihin perustuen.
 • tunnet media-alan trendit ja osaat visioida tulevaisuutta.
 • olet innostava ja kannustava, osaat ja haluat sparrata myös muita.
 • langat pysyvät käsissäsi ja viet projekteja itsenäisesti eteenpäin.
 • sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot.

Tehtävässä käytettäviä työkaluja/ohjelmistoja:

 • Toimittamisen ohjelmistot: AnyGraaf-ohjelmistot (Neo, Planner, AProfit)
 • Sisällönhallintajärjestelmät: Cue / Escenic, WordPress. Muu CMS-osaaminen katsotaan eduksi ja HTML/CSS/JAVA-osaamisesta on hyötyä.
 • Analytiikka: PowerBI, Piano / CXense, Chartbeat, Google Analytics

Tarjoamme sinulle:

 • aidosti monikanavaiset ja kehittyvät mediakanavamme: printti, digi, dooh ja palvelut.
 • mielenkiintoiset ja haastavat verkon kehittämistehtävät.
 • tukenasi on kasvuhakuinen mediakonserni, joka mahdollistaa myös mielenkiintoiset urapolut.
 • näköalapaikan media-alalla.
 • mahdollisuudet kehittää omaa osaamistasi sekä mukavat työkaverit.
 • nykyaikaiset työvälineet ja -ympäristön sekä joustavat etätyömahdollisuudet.

 

Kiinnostuitko?

Hae huipputiimiin viimeistään 22.5.2022. Jätä hakemuksesi, palkkatoiveesi ja CV:si osoitteessa keskisuomalainen.com/rekry

 

Lisätietoja antaa:
Sisältöjohtaja Joonas Romppanen, 040 513 7715, joonas.romppanen@media.fi

Haemme Länsiväylään myyntijohtajaa

Haemme sähäkkään tiimiimme tuloksellista myyntijohtajaa Suomen toiseksi suurimman kaupungin päämedian – Länsiväylän – kehittämiseen. Länsiväylä tarjoaa espoolaisille aidosti paikallisen journalistisen median sekä mainostajille laadukkaat, turvalliset ja tavoittavat monikanavaiset mediaratkaisut.

Olet esihenkilö, joka johtaa tiimiään omalla esimerkillään varmistaen operatiivisen myynnin tehon sekä tavoitteiden saavuttamisen. Omaat aktiivisen otteen tuotteiden ja verkostojen kehittämisessä sekä päämäärätietoisuutta viedäksesi sovitut ja suunnitellut hankkeet käytäntöön. Et pelkästään kehitä verkostoja, vaan kykenet myös rakentamaan niitä. Henkilönä olet osallistava, palautetta rakentavasti antava ja vastaanottava liideri.

Arvostamme vahvaa Espoo-tuntemusta sekä näyttöjä myynnin ja kannattavuuden kasvattamisesta. Olet luonteva verkostoituja niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Uudessa tehtävässäsi laajoista paikallisista verkostoista on suurta etua. Sinulla on myös kyky tunnistaa yhteistyömahdollisuuksia ja rakentaa toimivia kokonaisuuksia paikallisten toimijoiden välille.

Tärkeimmät tehtäväsi:

 • Johtaa Länsiväylän monikanavaista päivittäistä mediamyyntiä. Sinulla on kanavakohtaista osaamista printissä, digissä, dooh:ssa ja palveluissa.
 • Toimia lähiesihenkilönä Länsiväylän myyntiryhmälle sekä kehittää sen laadullista ja monikanavaista myyntityötä.
 • Kehittää Länsiväylää monikanavaisena mediana yhdessä päätoimittajan ja lehtiryhmän johtajan kanssa.
 • Tehdä omaa aktiivista myyntityötä, uusasiakashankintaa ja verkostoitua.

Odotamme sinulta:

 • Ymmärrät paikallisen median ja paikallisten mediaratkaisujen vahvuudet.
 • Sinulla on vahvaa osaamista ja näyttöä menestyneestä mediaratkaisujen myynnistä.
 • Olet järjestelmällinen, päättäväinen ja esimerkillä johtava henkilö. Olet esihenkilö, joka saa tiiminsä liekkeihin eli jokaisen loistamaan omilla vahvuuksillaan.
 • Osaat motivoida, innostaa, antaa palautetta ja luoda luottamuksellisen ilmapiirin.
 • Sinulla on erinomaiset vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot.
 • Näet ympärilläsi jatkuvasti mahdollisuuksia, suhtaudut työhösi intohimolla ja haluat kehittää niin tuotteita kuin omaa osaamistasi.
 • Työssä onnistuminen vaatii vahvaa Espoo-tuntemusta, sitoutumista Espooseen sekä valmiutta ilta- ja viikonlopputyöhön.

Tarjoamme sinulle:

 • Suomen toiseksi suurimman kaupungin eli Espoon johtavan median – lukijamäärällä ja mediamainonnalla mitattuna – kanavat ja innovatiivisen tiimin.
 • Aidosti monikanavaiset ja kehittyvät mediakanavat: printti, digi, dooh ja palvelut.
 • Tukenasi on kasvuhakuinen mediakonserni, joka mahdollistaa myös mielenkiintoiset urapolut.
 • Suomen innovatiivisimman ja ostovoimaisimman markkina-alueen työalueeksi.
 • Näköalapaikan Suomen toiseksi suurimman kaupungin elinkeinoelämän ja päätöksenteon ytimeen ja mahdollisuuden verkottua koko pääkaupunkiseudulla.
 • Kannustavan kiinteän kuukausipalkan sekä kuukausittaisen provisiomahdollisuuden.

 

Lisätietoja antaa torstaina 19.5. klo 15-17 MPS-konsultti Harri Viitanen, puh. 040 719 9411.

 

Kiinnostuitko?

Hae huipputiimiin viimeistään 22.5.2022.