Uusi selkokielinen kuukausilehti täyttää media-aukon Vantaalla pysyvästi

Puhelin soi välittömästi ensimmäisen numeron ilmestyttyä – ”Selkovantaalainen on otettu riemulla vastaan”

Vantaan Sanomat on ryhtynyt kustantamaan uutta pitkään kaivattua selkokielistä kuukausilehteä, jossa kerrotaan paikallisista asioista, ihmisistä ja tapahtumista. Vantaalla asuvista lähes neljännes on vieraskielisiä. Heidän lisäkseen selkokieltä tarvitsevat erilaisten kognitiivisten rajoitteiden kanssa elävät ihmiset. Selkovantaalainen on Suomen ensimmäinen selkokielellä tehty paikallinen lehti. Tuorein numero ilmestyy lauantaina 19. marraskuuta. Koska lehti on saanut erinomaisen vastaanoton, Vantaan Sanomat vakinaistaa Selkovantaalaisen ja lehti ilmestyy ensi vuonna joka kuukausi.

Selkokielistä mediaa lähdettiin tekemään Vantaalle tunnistettuun tarpeeseen. Selkokielellä kerrottujen uutisten kohderyhmä on laajentunut merkittävästi. Eri tavoilla vammaiset ja esimerkiksi muistisairaat hyötyvät selkokielellä kirjoitetuista uutisista. Selkovantaalaisen kohderyhmään kuuluvat lisäksi ne paikalliset lukijat, joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi. Heitä on pelkästään Vantaalla kymmeniä tuhansia. Sisällön selkokielisyyden tarkistaa Selkokeskus.

– Kaikilla on oikeus päästä laadukkaan ja luotettavan journalismin äärelle. Jos uutiset ovat itselle vaikeasti ymmärrettävässä muodossa, ne jäävät helposti huomioimatta ja se lisää riskiä syrjäytyä ja jäädä ulkopuoliseksi, kiteyttää Omnipressin sisältöstrategi Tiina Parikka niitä lähtökohtia ja tavoitteita, miksi Selkovantaalaista lähdettiin toteuttamaan.

On tärkeää tietää, mitä omassa kotikaupungissa tai kaupunginosassa tapahtuu, sillä arki on paikallista. Selkovantaalaisessa pureudutaan juuri näihin paikallisiin asioihin.

– Olemme saaneet runsaasti positiivista palautetta Selkovantaalaisesta sekä uusilta lukijoilta että sidosryhmiltä. Palautteen pohjalta selkokieliselle kuukausilehdelle on tarvetta. Lukijamme ovat kokeneet lehden aiheet ja tapamme uutisoida paikallisista asioista mielenkiintoisina ja selkeinä, iloitsee Selkovantaalaisen päätoimittaja Mia Lindström.

Selkovantaalaisen merkitys ja tarve on osoittautunut suuremmaksi kuin ennakkoon odotettiin.

– Ensimmäinen Selkovantaalainen oli juuri ilmestynyt, kun sain soiton innostuneelta lukijalta. Hän halusi varmistaa, että saa Selkovantaalaisen varmasti myös jatkossa. Riemu oli suuri, kun hänen tarpeeseensa sopivaa mediaa on nyt saatavilla. Lukija kertoi, että lukihäiriön vuoksi hänen on työlästä seurata tavallista uutisvirtaa, kertoo Etelä-Suomen Median asiakkuusjohtaja Kim Qvick.

Vieraskielisten määrä kasvaa tulevaisuudessa. Kotoutumisen kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni tietää, miten yhteiskunnassa toimitaan. Jo tällä hetkellä noin 23 prosenttia Vantaan asukkaista on vieraskielisiä. Uuden lehden tavoitteena on saada lukijoikseen tämä alati kasvava kohderyhmä. Selkokielisellä medialla on siis vahvasti yhteiskunnallinen vaikutus. Vantaan kaupunki lähti ensimmäisenä ennakkoluulottomasti mukaan Selkovantaalaiseen sitoutumalla kiinteään mediatilaan lehdessä.

Jokainen tarvitsee selkokieltä jossain elämänsä vaiheessa

Joka kahdeksas suomalainen ja Suomessa asuva hyötyy helpotetulla kielellä välitetyistä sisällöistä. Selkokeskuksen tarvearvion (2019) mukaan selkokieltä tarvitsee Suomessa noin 650 000 – 750 000 henkilöä. Selkokielisen median tarve painottuu pääkaupunkiseudulle ja suurimpiin kaupunkeihin, joissa myös suomea vieraana kielenä puhuvien määrä on huomattavasti suurempi kuin muualla Suomessa.

On hyvä huomata, että jokainen tarvitsee selkokielistä uutisointia ja viestintää jossain elämänsä vaiheessa. Helposti ymmärrettävän uutisoinnin ja viestinnän merkitys korostuu erityisesti kriisitilanteissa.

Selkovantaalainen jaetaan ilmaiseksi koteihin Vantaalla ja sen voi lukea näköislehtenä Vantaan Sanomien verkkosivuilla osoitteessa vantaansanomat.fi. Lisäksi lehden voi noutaa Vantaan Sanomien noutopisteistä sekä Vantaan kaupungin osoittamista lisäjakelupisteistä, joita on esimerkiksi kirjastoissa sekä Vantaa-infoissa. Jakelupisteitä on näin ollen yhteensä noin 200.

Selkovantaalainen-lehden ensimmäinen numero ilmestyi lauantaina 22. lokakuuta, toinen numero ilmestyy 19. marraskuuta ja kolmas numero 17. joulukuuta. Ensi vuonna lehti ilmestyy kerran kuukaudessa. Erinomaisen palautteen ansiosta päätös julkaisemisen jatkamisesta vuonna 2023 on ollut helppo tehdä. Kotimaisena paikallismediatalona Etelä-Suomen Median tahtotila on laajentaa selkokielistä paikallismediaa myös muihin suurimpiin kaupunkeihin.

Selkovantaalaisen 19.11.2022 ilmestyvän numeron voi lukea täällä.

Lisätietoja:

Mia Lindström
päätoimittaja, Selkovantaalainen
p. 0400 133 954
mia.lindstrom@media.fi

Tiina Parikka
sisältöstrategi,
Omnipress Oy
p. 041 436 3678
tiina.parikka@media.fi

Kim Qvick
asiakkuusjohtaja,
Etelä-Suomen Media
p. 044 0202 008
kim.qvick@media.fi