Laatukaupunkilehdellä on paikallista painoarvoa


Laatukaupunkilehti lunastaa lupauksensa sisällöllään. Se on tinkimättömästi lukijan asialla nopeatempoisemmaksi, vaikeaselkoisemmaksi ja monimerkityksellisemmäksi muuttuvassa maailmassa.


Laatukaupunkilehti syventää paikallisuutta

Arki on kuitenkin aina paikallista. Paikallisella uutiskattauksella autamme pysymään kärryillä kahvituntikeskustelujen puheenaiheissa ja ymmärtämään ajankohtaisia paikallisia ilmiöitä – ovat ne sitten yhtä kaupunginosaa, aluetta tai koko kaupunkia koskevia.


Laatukaupunkilehti kirjoittaa paikkakunnan tarinaa

Laatukaupunkilehti tarjoaa aitoa ja ainutlaatuista lähiuutisjournalismia. Se kasvaa ja muuttuu paikkakunnan mukana ja kirjoittaa sen tarinaa. Laatukaupunkilehti kaivaa perusteellisesti, uutisoi ripeästi, seuraa pitkäjänteisesti, analysoi kattavasti – ja vaikuttaa paikallisesti. Siksi paikallinen painoarvo on suuri.


Laatukaupunkilehti on kulttuurivaikuttaja

Laatukaupunkilehti kohottaa myös arjen yläpuolelle. Se tarjoaa vankan astinlaudan ainutlaatuiselle ja monipuoliselle kaupunki- ja paikalliskulttuurille. Laatukaupunkilehti esittelee menot, ruokapaikat, kulttuuri-ilmiöt sekä tutustuu uusiin ihmisiin ja kertoo, mitä tutuille kuuluu. Kulttuurivaikuttajana laatukaupunkilehti on itsekin kiinteä osa kaupunkikulttuuria.


Laatukaupunkilehti
puhuttaa, puhuttelee ja vaikuttaa

Laatukaupunkilehti tukee kuntalaisdemokratiaa ja kantaa yhteiskuntavastuuta. Paras keino on luotettavan tiedonvälityksen ohella asiallisen ja osallistujilleen turvallisen paikallisen keskustelukulttuurin tukeminen. Se jakaa monipuolisesti puheenvuoroja kiinnostaville paikallisille näkökulmille ja avauksille. Kun lehti ottaa pääkirjoituksissaan kantaa, perustelut kerrotaan avoimesti.


Laatukaupunkilehti on turvallinen ja luotettava ympäristö mainostajalle

Journalistisesti hyvässä kunnossa oleva lehti palvelee myös kaupallisia asiakkaita. Monipuolinen ja runsas mainoskattaus on samalla lehden palvelu lukijoille.

Laatukaupunkilehti kuuntelee lukijaa. Jos lupaukset eivät mielestänne jatkossa täyty, otamme palautetta vastaan.


Laatukaupunkilehtemme