Yrityskylä Espoon toimintavuosi tuotti oppia ja riemunkiljahduksia

 

Etelä-Suomen Media osallistuu aktiivisena kumppanina Yrityskylä Espoon toimintaan. Olemme mukana toiminnassa Aamupostin, Länsiväylän, Nurmijärven Uutisten ja Vihdin Uutisten kanssa. Tämä tarkoittaa, että kaikilla Espoon, Kirkkonummen, Kauniaisten, Hyvinkään, Inkoon, Nurmijärven, Siuntion ja Vihdin kuudesluokkalaisilla on mahdollisuus päästä vierailemaan Espoon Yrityskylässä ja tutustumaan työelämään konkreettisten työelämän roolien kautta.

Mennyt kouluvuosi oli poikkeuksellinen kaikkialla. Muun yhteiskunnan mukana myös Yrityskylä teki pitkän digiloikan eli mahdollisti koululuokkien osallistumisen kyläpäivään etänä omalla koululla, jos Yrityskylän tiloihin ei voitu saapua.

Kulunut kouluvuosi oli onnistunut. Yrityskylä Espoossa vieraili 6200 kuudesluokkalaista, 3480 yhdeksäsluokkalaista ja 435 opettajaa. Lasten ja nuorten riemun kiljahduksia on kuultu sekä Yrityskylässä että korvaavissa päivissä koululuokissa. Työn ja työtehtävien kokeminen omakohtaisesti konkreettisten tehtävien kautta motivoi ja antaa näkemystä oman tulevaisuuden suunnitteluun.

 

Mitä oppilaat ovat Yrityskylästä mieltä?

”Oli kiva saada tehdä uutisjuttuja.” – Yrityskylä Alakoulun osallistuja

”Yrityskylä on mielestäni ollut paras kokemus ala- ja yläkoulussa ja se on tuonut paljon hauskuutta ja intoa työelämään lähtemiseen!” – Yrityskylä Yläkoulun osallistuja

”Toimittajan työ on mielenkiintoista.” – Yrityskylä Alakoulun osallistuja

”Opin, että haluamme uutisoida, emmekä saada vain voittoa.” – Yrityskylä Alakoulun osallistuja

”Oli kiva työskennellä Etelä-Suomen Mediassa! Olin päätoimittajan ja se oli hyvin kiinnostavaa, vaikka oli paljon töitä.” – Yrityskylä Alakoulun osallistuja

 

Roolimallien voima on vahva

TAT on tehnyt tänäkin vuonna tutkimuksen nuorten tulevaisuuden näkymistä työelämään eli Nuorten tulevaisuusraportin 2021. Tutkimukseen näkemyksiään kertoi tänä vuonna ennätykselliset 15 000 nuorta. Tärkeimmät tutkimustulokset ovat tässä:

  • Tyttöjen kiinnostus johtajuuteen on nousussa.
  • Sukupuolittuneet alavalinnat ovat edelleen tiukassa.
  • Vanhempien koulutustausta ja työllisyystilanne vaikuttavat vahvasti nuoren valintoihin.
  • Nuoret saavat työelämä tietoa paitsi koulusta ja vanhemmilta sekä ystäviltä, myös esimerkiksi sosiaalisesta mediasta ja pelaamalla.

 

#Tulevaisuuslupaus nostaa nuoret toiminnan keskiöön

TAT ja Yrityskylä Espoo lanseerasivat syksyllä 2020 #Tulevaisuuslupaus-kampanjan. Kampanjassa yhteistyöyritykset kiteyttävät nuorten roolin omassa toiminnassaan tekemällä #Tulevaisuuslupauksen. Etelä-Suomen Media haluaa olla mukana nuorten elämässä, joten kampanjaan mukaan lähteminen oli meille itsestään selvyys.

Etelä-Suomen Median #Tulevaisuuslupaus kuuluu:

Huomioimme nuoret uutisoinnissa ja nostamme esiin nuorten mielipiteitä. Uutisoimme luotettavasti ja faktapohjaisesti nuoria tulevaisuudessa odottavasta työelämästä. Tiivistämme yhteistyötä koulujen kanssa.

Kuluneen lukuvuoden aikana Etelä-Suomen Media oli mukana koulujen Uutisten viikossa 10 alue-, paikallis- ja kaupunkilehdellään. Pyysimme oppilaita kirjoittamaan yleisönosastokirjoituksia siitä, miten omaa paikkakuntaa voitaisiin kehittää ja mitä hyvää omalla paikkakunnalla nuorten kannalta on. Saimmekin hienosti näitä kirjoituksia ja niitä julkaistiin niin painetussa lehdessä kuin lehtien verkkopalveluissa.

Lisäksi toimituksellisiin sisältöihin on aktiivisesti nostettu kouluun ja opiskeluun, harrastuksiin ja nuorten kulttuuriin liittyviä aiheita. Nuorten näkökulman esille tuominen on meille tärkeää kuten myös työ- ja elinkeinoelämästä realistisen kuvan välittäminen.