Uusimaa 8.12.1894

Ensimmäinen Uusimaa ilmestyy 8.12.1894.

Uusimaa ilmoittaa täten ensimmäisen wuosikertansa tilattawaksi. Lehti ilmestyy aluksi 2:sti wiikossa, tiistaisin ja perjantaisin. Koko tulee olemaan 5-palstainen. Mitä lehden ilmaantumiseen tulee, on se syntynyt poistamaan wuosi wuodelta yhä tuntuwammaksi
käynyttä oman suomen kielisen ja mielisen paikkakunnallisen äänenkannattajan tarwetta Uudellamaalla.

Woimiensa mukaan koettaakin lehti tätä tehtäwätä täyttää, olla paikkakuntansa todellisena äänenkannattajana, sen toiweitten ja pyrinnöiden ilmaisijana, sekä herättääsen henkiset ja aineelliset riennot suurempaan wireyteen ja eloisuuteen.

***

Ensimmäinen varsinainen numero ilmestyi 4.1.1895. Tuolloin lehti muun muassa vertaili Helsingin ja Porvoon torihintoja, kertoi Porvoon Raittiusseuran onnistuneista iltamista sekä uutisoi Porvoon  väkiluvun olleen vuoden 1894 lopussa 4 496 henkeä.

Takaisin >>