Uusimaa 4.2.1918

Wiime perjantain Uusimaassa oli kehoitus paikkakunnan maanwiljelijöille walmistamaan leipää niille talonpoikaisjoukoille, jotka näinä päiwinä tulewat saapumaan Porwoon läheisyyteen. Suljemme tämän kehoituksen lukijaimme erityiseen huomioon.

Yleisölle sitä julistamatta owat yksityiset kansalaiset tehneet suuria taloudellisia uhrauksia niiden joukkojen ylläpitämiseksi, jotka nykyisin suojelewat kotejamme ryöstöiltä ja kansalaisiamme murhilta.

Yksityisille käy kuitenkin ajan pitkään mahdottomaksi semmoinen tehtäwä, siihen on jokaisen otettawa osaa. Jokainen käsittää, että Porwoossa nykyään tarwitaan suuret määrät ruokawaroja. Yksityisten aitat eiwät siinä kauankaan kestä, mutta kun jokainen awaa hinkalonsa ja tuo sen mitä häneltä liikenee tänne Porwooseen, käy kotiemme suojaaminen mahdolliseksi.

Takaisin >>