Panostamme työssä viihtymiseen ja kehittymiseen

Etelä-Suomen Medialle teetetty henkilöstökysely sai tänä vuonna vahvat tulokset. Erityisen positiivisena asiana nousi henkilöstön tyytyväisyys esimiestyöhön: Etelä-Suomen Median esimiehet saivat kyselyssä erittäin hyvät arvosanat alaisiltaan. Tätä tulosta olemme pedanneet aktiivisilla esimieskoulutuksilla.

Hyvä esimies on painonsa arvoinen kultaa. Hän luo työntekemisen ilmapiirin, jossa jokaisella on hyvä tehdä työtä: luoda, kokeilla, innostua, epäonnistua – ja onnistua. Hyvä esimiestyö luo pohjan kasvulle, onnistumisille ja hyvinvoinnille. Siksi heidän osaamisensa on meille tärkeää: me haluamme, että meillä töissä voidaan hyvin ja innostutaan työstä yhä uudelleen.

 

Hyvää esimiestyötä = parempia tuloksia

Esimiesten käymät Valmentava johtamisen sekä ajankäytön koulutukset näkyvät arjessa parempana esimiestyönä. Esimiehet varaavat esimiestyöhön enemmän aikaa ja käyvät esimerkiksi aktiivisesti ja säännöllisesti one2one-keskusteluja tiimiläistensä kanssa. Kun esimiestyössä on rytmiä ja järkeä, työt sujuvat kaikkien kannalta hallitusti ja tulokset ovat laadukkaat. Olennaisena osana laadukasta esimiestyötä ovat myös palaute ja viestintä. Tänä vuonna meillä kirkastetaan entisestään tavoiteasetantaa ja viestintää sekä lisätään palautteen antoa.

 

Olemme osa kasvavaa mediakonsernia, joka investoi tulevaisuuteen

Etelä-Suomen Media on osa Mediatalo Keskisuomalaista, joka on aidosti kotimainen ja vahvasti kasvuhakuinen mediakonserni. Teemme määrätietoista uudistamista ja uudistumista usealla saralla samanaikaisesti: monipuolistamme kanaviamme, kehitämme lukijakokemusta sekä kehitämme toimintatapojamme ja fyysisiä työn tekemisen ympäristöjä.

 

Työssä viihtyvä henkilöstö on meidän valttikorttimme

Yksi keskeisesti fokuksessa oleva, uudistumisen mahdollistava resurssi on henkilöstö. Panostamme vahvasti henkilöstöömme ja osaamiseen. Näin olemme valmiita uudistumaan ja reagoimaan toimintaympäristön muuttuessa.