Merkinnät kuukaudelta huhtikuu

Painetulla sanomalehdellä edelleen ykkösasema luotettavuudessa

Suomalaisista 75 prosenttia pitää painettuja sanomalehtiä luotettavana mediana. Toiseksi sijoittuvat Ylen televisiokanavat, joita pitää luotettavina 73 prosenttia suomalaisista.

Sanomalehtien ja Ylen digitaaliset palvelut ovat säilyttäneet tärkeytensä. Sanomalehtien maksullisia digitaalisia palveluita pitää itselleen tärkeinä uutislähteinä 17 prosenttia suomalaisista. Tärkeys on noussut 25–34- ja 45–54-vuotiaiden keskuudessa.

Yhä useampi nuori tunnistaa sanomalehtien asiantuntemuksen

Entistä useampi 18–34-vuotias mieltää sanomalehtien maksuttomat digitaaliset palvelut asiantunteviksi uutislähteiksi. Sanomalehtien maksulliset ja maksuttomat digitaaliset palvelut koetaan jo lähes yhtä asiantunteviksi.

Läheisimmän uutislähteen asemasta painetut sanomalehdet ja Ylen televisiokanavat kilpailevat rinta rinnan. Suomalaisista 56 prosenttia liittää näihin medioihin läheisyyden.

IRO Research Oy:n 12.–19.3.2018 tekemässä tutkimuksessa kysyttiin suomalaisten mielipiteitä 22 median luotettavuudesta sekä eri medioiden tärkeydestä, hyödyllisyydestä, asiantuntevuudesta ja läheisyydestä uutislähteenä. Tutustu tutkimustuloksiin tarkemmin täältä>>

Kuva: Sanomalehtien Liitto